บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) เปิดรับสมัครงานด่วน!!สุราษฎร์ธานี

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) เปิดรับสมัครงานด่วน!! ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนัก เข้าสมัครงานและสัมภาษณ์งานด้วยตนเอง ในวันจันทร์ ที่ 18 ก.ย. 2566 เวลา 9.00-12.00 น. สำนักงาน บมจ,ซีพี ออลล์ สุราษฎร์ธานี * ตามรายละเอียดในแผนที่ * เตรียม 1.สำเนาวุฒิการศึกษา 2.สำเนาบัตรประชาชน 3.สำเนาทะเบียนบ้าน 4.รูปถ่าย 1 นิ้ว อย่างละ 1 ชุด กรณีมีใบผ่านงาน/Resume สามารถนำมาเพื่อประกอบการเข้าสัมภาษณ์งานได้ครับ สอบถามเพิ่มเติมโทร 082-5160077 ,091-0047612

Read More