ประกาศหาพนักงานค่ะ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ดูแลเอกสารด้านการศึกษา แถวประตูหายยา

ประกาศหา พนักงานค่ะ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ดูแลเอกสารด้านการศึกษา 1 ตำแหน่ง เพศ: ชาย หญิง หรือ LGBTQ+ อายุ: ไม่เกิน 25 ปี วุฒิการศึกษา: ม.6 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป สถานที่ทำงาน: ศูนย์การเรียนรู้ เฮช พาร์ค (แถวประตูหายยา) เวลาทำงาน 08.00-17.00 (หยุดทุกวันศุกร์) คุณสมบัติ: – ใช้งาน MS Office / Google application / Online meeting application ได้ – อ่าน เขียน ฟัง พูด ภาษาอังกฤษ ระดับพื้นฐานได้ – รักการอ่าน ละเอียด รอบคอบ – มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเข้าใจ […]

Read More