รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ ซ.บางนาตราด 19

รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ ซ.บางนาตราด 19 รายละเอียดงาน 1. สรรหาบุคลากร 2. ตรวจสอบ KPI แต่ละแผนก 3. ควบคุมกฎระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ 4. สรุปผลประโยชน์พนักงาน 5. ตรวจสอบ วิเคราะห์ ค่าใช้จ่ายแต่ละแผนก 6. จัดทำรายงานต่างๆ 7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหม คุณสมบัติผู้สมัคร 1. จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล 3. มีทักษะการสื่อสาร ประสานงาน นำเสนองานได้ดี 4. สามารถใช้ Microsoft Word, Excel, Power Point ได้คล่อง 5. สามารถใช้โปรแกรม B-Plus (ทางบริษัท จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 7. มีความระเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบ 9. […]

Read More