รับสมัครด่วนนน  • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บุคคลสรรหา

 รับสมัครด่วนนน  • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บุคคลสรรหา • จำนวน : 2 อัตรา  สถานที่ทำงาน : อาคาร รสาทาวเวอร์ (BTSห้าแยกลาดพร้าว,MRTพหลโยธิน)  ค่าตอบแทน : 15K – 18K + สวัสดิการอื่นๆ  วันทำงาน : จันทร์ – ศุกร์ (ทำงานเดือนละ 1 เสาร์)  เวลาทำงาน : 08.00 – 17.00 น.  รายละเอียดงาน  – ดูแลกระบวนการสรรหาตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ – หาช่องทางประกาศรับสมัครงานที่เข้าถึงกลุ่มผู้สมัคร – ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ส่งประวัติพนักงานให้ลูกค้าพิจารณาคัดเลือก – อำนวยความสะดวกติดตามและจัดการ การสัมภาษณ์ออนไลน์ตามแพลตฟอร์มที่ลูกค้าต้องการ – จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง – งานอื่นๆตามมอบหมาย  คุณสมบัติ  – ไม่จำกัดเพศ – อายุ […]

Read More