บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)
เปิดรับสมัครงานด่วน!!
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประจำสำนัก
เข้าสมัครงานและสัมภาษณ์งานด้วยตนเอง
ในวันจันทร์ ที่ 18 ก.ย. 2566
เวลา 9.00-12.00 น.
สำนักงาน บมจ,ซีพี ออลล์ สุราษฎร์ธานี
* ตามรายละเอียดในแผนที่ *
เตรียม
1.สำเนาวุฒิการศึกษา
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว
อย่างละ 1 ชุด
กรณีมีใบผ่านงาน/Resume สามารถนำมาเพื่อประกอบการเข้าสัมภาษณ์งานได้ครับ
สอบถามเพิ่มเติมโทร 082-5160077 ,091-0047612

Leave a Reply