ประกาศหา พนักงานค่ะ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ดูแลเอกสารด้านการศึกษา 1 ตำแหน่ง
เพศ: ชาย หญิง หรือ LGBTQ+
อายุ: ไม่เกิน 25 ปี
วุฒิการศึกษา: ม.6 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
สถานที่ทำงาน: ศูนย์การเรียนรู้ เฮช พาร์ค (แถวประตูหายยา)
เวลาทำงาน 08.00-17.00 (หยุดทุกวันศุกร์)
คุณสมบัติ:
– ใช้งาน MS Office / Google application / Online meeting application ได้
– อ่าน เขียน ฟัง พูด ภาษาอังกฤษ ระดับพื้นฐานได้
– รักการอ่าน ละเอียด รอบคอบ
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเข้าใจ อดทน ในการสื่อสาร ตอบคำถาม อธิบาย
– ทำงานเป็นทีมได้
เงินเดือน 10,000 – 15,000 บาท

Leave a Reply