รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ ซ.บางนาตราด 19

รายละเอียดงาน
1. สรรหาบุคลากร
2. ตรวจสอบ KPI แต่ละแผนก
3. ควบคุมกฎระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ
4. สรุปผลประโยชน์พนักงาน
5. ตรวจสอบ วิเคราะห์ ค่าใช้จ่ายแต่ละแผนก
6. จัดทำรายงานต่างๆ
7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหม

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
2. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล
3. มีทักษะการสื่อสาร ประสานงาน นำเสนองานได้ดี
4. สามารถใช้ Microsoft Word, Excel, Power Point ได้คล่อง
5. สามารถใช้โปรแกรม B-Plus (ทางบริษัท จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
7. มีความระเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบ
9. ขยัน อดทน สามารถทำงานล่วงเวลาได้
10. ขับรถยนต์ และมีใบขับขี่

🏣สถานที่ทำงาน : ซ.บางนาตราด 19

📌สอบถามเพิ่มเติมลักษณะงานที่ทำ หรือส่ง Resume มาที่ ID (LINE messenger) : 0969478389

Leave a Reply